PAJSK Online oleh KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

PAJSK Online atau dalam bahasa penuhnya ialah Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). PAJSK ini adalah pentaksiran yang perlu di duduki atau diambil oleh semua murid sekolah rendah dan menengah.

 

Comments


Comments are automatically closed after 14 days.